Материали 1-10 от 16

Потребителското потреблениеизменението му под влиянието на референтни групи 48 стр.

Потребителското потребление,изменението му под влиянието на референтни групи

С усложняването живота на хората нараства както размерът на потребностите, така и тяхната структура. Потребностите се задоволяват с определена система от блага в процеса на потреблението.
messi
0 0
Продуктът като маркетингов инструмент 13 стр.

Продуктът като маркетингов инструмент

Според дефиницията, предложена от американската асоциация по маркетинг "продукт е всяко нещо, което може да бъде предложено на пазара за привличане на внимание, придобиване, използване или потребление, и е в състояние да задоволява желания...
the_magicer
0 0
Автоматични машини 39 стр.

Автоматични машини

Автомат – самообслужване, модулна сглобяемост - частично разположение един до друг, с определно разстояние, за да избегне сблъсканията и натрупване. Монтиранети става лесно, транпортирането е трудно поради стръмни участия по ски курорти...
loli
7 0
Биотехнологии 62 стр.

Биотехнологии

Най-старият биотехнологичен продукт вероятно е медовината, получена чрез ферментацията на мед. За получаването и за разлика от бирата, в някои фази от производствения процес не е била необходима топлина...
gecata_maina
7 1
Технологична последователност на изработването на външно прикачен джоб с пет басти - план конспект на урок 6 стр.

Технологична последователност на изработването на външно прикачен джоб с пет басти - план конспект на урок

Цели на урока: образователна - за представя на учениците технологичната последователност за изработването на външно прикачен джоб на дамски панталон. Да придобият умения и навици за изработването и качеството им...
ndoe
31 0
Технология на стъклените влакна Формуване на щапелни и непрекъснати влакна 21 стр.

Технология на стъклените влакна. Формуване на щапелни и непрекъснати влакна.

Известни са два вида стъклени влакна (СВ): непрекъснати и щапелни. За непрекъснатите е характерна неограничена дължина (достигаща до 50 кm), праволинейност и паралелност на влакната в нишката...
messi
0 0