Материали 1-10 от 83

Електронни библиотеки 11 стр. очаква одобрение

Електронни библиотеки

Сред първите работи, в които се предсказва появата на електрон¬ните библиотеки, и в които са описани техните общи принципи, се посоч¬ват статията на В. Буш „Как можем да мислим”(1945г.) и книга¬та на Дж. Ликлайдер „Библиотеките в бъдещето”(1965г.).
messi
0 0
Бази от данни 28 стр.

Бази от данни

Според определението на Джеймс Мартин БД представляват съвкупност от взаимосвързани и съхранявани съвместно данни при наличието на такова минимално дублиране, което осигурява тяхното оптимално използване за едно или повече потребителски приложения...
cblock
0 0
Интернет като информационна среда Средства за търсене на информация в интернет търсачки портали директории и библиотеки 16 стр.

Интернет като информационна среда. Средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки)

Целта на настоящата разработка: интернет като информационна среда. средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки) е да ни даде отговор какво представлява...
cblock
0 1
PowerPoint 19 стр.

PowerPoint

Стартиране на PowerPoint XP Възможности на PowerPoint XP Структура на презентацията Основни правила при изготвяне на презентация Понятие за интерфейс Елементи на интерфейса Елементи на интерфейса -графично Команди за работа със слайд Използване на
bir
0 1
ИТ в бизнеса 0 стр.

ИТ в бизнеса

В тази курсова работа ще разгледаме работата на фирма занимаваща се с пътнически превози. Става въпрос за фирма „А-транс“. Тази фирма е сред лидерите на пазара, които се занимават със специализиран автобусен транспорт в България...
messi
0 0