Материали 1-10 от 82

Бази от данни 28 стр.

Бази от данни

Според определението на Джеймс Мартин БД представляват съвкупност от взаимосвързани и съхранявани съвместно данни при наличието на такова минимално дублиране, което осигурява тяхното оптимално използване за едно или повече потребителски приложения...
cblock
0 0
Интернет като информационна среда Средства за търсене на информация в интернет търсачки портали директории и библиотеки 16 стр.

Интернет като информационна среда. Средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки)

Целта на настоящата разработка: интернет като информационна среда. средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки) е да ни даде отговор какво представлява...
cblock
0 1
PowerPoint 19 стр.

PowerPoint

Стартиране на PowerPoint XP Възможности на PowerPoint XP Структура на презентацията Основни правила при изготвяне на презентация Понятие за интерфейс Елементи на интерфейса Елементи на интерфейса -графично Команди за работа със слайд Използване на
bir
0 1
ИТ в бизнеса 0 стр.

ИТ в бизнеса

В тази курсова работа ще разгледаме работата на фирма занимаваща се с пътнически превози. Става въпрос за фирма „А-транс“. Тази фирма е сред лидерите на пазара, които се занимават със специализиран автобусен транспорт в България...
messi
0 0
Приложен софтуер и софтуерни решения в конкретна фирма или организация 15 стр.

Приложен софтуер и софтуерни решения в конкретна фирма или организация

Настoящaтa рaзрaбoткa е свързaнa с неoбхoдимoсттa oт aвтoмaтизaция нa дейнoстите, изпълнявaни в склaд зa пoчиствaщи и перилни препaрaти нa фирмa...
dannyboy
0 1