Материали 71-80 от 82

Компютърни информационни системи 35 стр.

Компютърни информационни системи

Трактовката на въпроса за теоретичните основи на създаването на УИС е неразривно свързана със същността на системите за управление с обратна връзка. Управлението с обратна връзка осигурява функционирането на динамични саморегулиращи се системи...
ivan40
1 0
LAN мрежа на малка фирма 80 стр.

LAN мрежа на малка фирма

Тази дипломна работа има за цел да разглежда, пручва, и предостави информация за това как трябва да изглежда една lan мрежата на една малка фирма т.е. претставя общата структурата на локалната мрежа LAN...
dannyboy
29 2
Ел ресурси 5 стр.

Ел ресурси

Атомната и ядрената физика от своето възникване до днес са база за развитието на нови технологии, както и за множество интердисциплинарни научни изследвания и приложения. От това следват и богатите в професионално отношение...
loli
7 0
Информационните и комуникационни технологии в неформалното образование на хора със специални образователни потребности 9 стр.

Информационните и комуникационни технологии в неформалното образование на хора със специални образователни потребности

Технологиите в днешно време правят нещата възможни за хората с увреждания. Бързото им навлизане и развитие в световен мащаб, превърща компютрите във второ "аз" на човека.Те успяват да променят живота както на ...
ndoe
8 0
Управление на информационни системи 7 стр.

Управление на информационни системи

С цeл да сe пoвиши eфeктивнoстта на пeрсoнала занимаваш сe със събиранe на инфoрмация за наличнoститe в магазина, а същo и да сe намалят разхoдитe за кoнсумативи,фирмата планира изгражданeтo на бeзжични мрeжи в магазинитe...
admin
17 2
Сравнение на роуминг услугите между М-тел Глобул и Виваком 14 стр.

Сравнение на роуминг услугите между М-тел, Глобул и Виваком

Роуминг - това е услуга, предоставена от клетъчните оператори, чрез която вие, като абонат, може да използвате мобилния си телефон дори когато сте в зоната на покритие на друг доставчик на услуги. Тип на роуминга...
admin
17 1
Електронни библиотеки - видове и реализации offline online cisco e-learning инициативата i2010 12 стр.

Електронни библиотеки - видове и реализации (offline, online, cisco, e-learning, инициативата i2010)

Библиотеките в интернет (библиотеки без стени) решават един глобален проблем – те са най-мощното средство за представяне на натрупаната от човечеството научна, културна и общообразователна информация до един много по-широк кръг...
admin
18 2