Материали 1-10 от 81

Цифров подпис Съвременни средства за защита 10 стр.

Цифров подпис. Съвременни средства за защита.

Съвременни средства за защита на данни. Използване на цифров подпис. Всичко за защитната стена, контролираща мрежовия трафик. Добавяне и премахване на програми, отваряне и затваряне на портове. Сигурност на данните по мрежата. Криптиране...
ndoe
194 5
Флаш памети 17 стр.

Флаш памети

Флаш паметта е изобретена от д-р. Фуджио Масука през 1984 г. докато работи за Toshiba. Според Toshiba името "flash"(светкавица) било предложено, защото изтриващият процес на паметта напомня на светкавицата при фотоапаратите...
nerven
52 4
Електронни библиотеки - видове и реализации offline online cisco e-learning инициативата i2010 12 стр.

Електронни библиотеки - видове и реализации (offline, online, cisco, e-learning, инициативата i2010)

Библиотеките в интернет (библиотеки без стени) решават един глобален проблем – те са най-мощното средство за представяне на натрупаната от човечеството научна, културна и общообразователна информация до един много по-широк кръг...
admin
18 2
Управление на информационни системи 7 стр.

Управление на информационни системи

С цeл да сe пoвиши eфeктивнoстта на пeрсoнала занимаваш сe със събиранe на инфoрмация за наличнoститe в магазина, а същo и да сe намалят разхoдитe за кoнсумативи,фирмата планира изгражданeтo на бeзжични мрeжи в магазинитe...
admin
17 2
LAN мрежа на малка фирма 80 стр.

LAN мрежа на малка фирма

Тази дипломна работа има за цел да разглежда, пручва, и предостави информация за това как трябва да изглежда една lan мрежата на една малка фирма т.е. претставя общата структурата на локалната мрежа LAN...
dannyboy
29 2