Материали 1-10 от 2

Ел ресурси 5 стр.

Ел ресурси

Атомната и ядрената физика от своето възникване до днес са база за развитието на нови технологии, както и за множество интердисциплинарни научни изследвания и приложения. От това следват и богатите в професионално отношение...
loli
7 0
Информационните и комуникационни технологии в неформалното образование на хора със специални образователни потребности 9 стр.

Информационните и комуникационни технологии в неформалното образование на хора със специални образователни потребности

Технологиите в днешно време правят нещата възможни за хората с увреждания. Бързото им навлизане и развитие в световен мащаб, превърща компютрите във второ "аз" на човека.Те успяват да променят живота както на ...
ndoe
8 0