Материали 1-10 от 12

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 6-ти клас 33 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 6-ти клас

В процеса на обучение в училището важен принос може да даде широкото и ефикасно прилагане на принципа за междупредметните връзки при изучаването на природонаучните дисциплини....
lubega
0 0
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас 69 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село...
daniche90
0 0
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас 49 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село....
dannyboy
0 0
Социалните мрежи и етични норми в международния бизнес свързан с информационните технологии 46 стр.

Социалните мрежи и етични норми в международния бизнес, свързан с информационните технологии

В края на 20-ти век се наблюдава един бум в развитието на модерните, ориентирани към потребителя мрежи и съответните ресурси за поддържането и изграждането им...
nerven
0 0
Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване 45 стр.

Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване

Темата за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е една от нашумелите теми в страната. Тя еднакво вълнува както хората в напреднала, вече предпенсионна възраст, така и младите, които един ден също ще достигнат границата за...
gecata_maina
0 0
Пренос на глас по Интернет 60 стр.

Пренос на глас по Интернет

Едно от най-силните оръжия в съвременния бизнес е информацията. Комуникациите са сферата от бизнеса, който до голяма степен се грижи за доставянето на информация. В последното столетие обществото преживява бум на комуникациите...
the_magicer
0 0
Развитие на информационното общество в Република България 85 стр.

Развитие на информационното общество в Република България

Въпречи, че темата за развитието на информационното общество е добре коментирана в публичното и научното пространство, съществуват известни разногласия, както при точното дефиниране на информационното общество, така и при определяне на факторите...
aronn
0 0
Аудиовизуалните медии Дигиталната конверсия на библиотечните фондове на Регионална библиотека quotХристо ботевquot в град Враца 53 стр.

Аудиовизуалните медии. Дигиталната конверсия на библиотечните фондове на Регионална библиотека "Христо ботев" в град Враца

Използването на Интернет и дигиталната телевизия непрекъснато се увеличава, но в някои райони това става по-бързо от другаде. Селското население и някои райони на Европейския съюз в известна степен са изостанали. Независимо от това...
daniche90
0 0
Аудиовизуалните медии Дигиталната конверсия на библиотечните фондове на Регионална библиотека Христо ботев в град Враца 53 стр.

Аудиовизуалните медии. Дигиталната конверсия на библиотечните фондове на Регионална библиотека "Христо ботев" в град Враца

Използването на Интернет и дигиталната телевизия непрекъснато се увеличава, но в някои райони това става по-бързо от другаде. Селското население и някои райони на Европейския съюз в известна степен са изостанали. Независимо от това...
nerven
1 0