Материали 11-20 от 81

Кои са причините от гледна точка на технологиите и бизнеса да се въведе ERP система във фирма 14 стр.

Кои са причините от гледна точка на технологиите и бизнеса да се въведе ERP система във фирма?

ERP е съкращение от enterprise resource planning. ERP системи се считат за най-високия клас програмно осигуряване. Основното предназначение на erp системата е да се автоматизират процесите по планиране, отчитане и управление на основните дейности...
rusev02
0 0
Внедряване компютърна информационна система в системата на фирма Service 10 стр.

Внедряване компютърна информационна система в системата на фирма Service

В резултат на бурното развитие на всички области на човешката дейност в съвременното общество неимоверно се усложняват производствените, икономическите и социалните процеси...
nerven
0 0
Проект за изграждане на информационна система за агробизнеса 9 стр.

Проект за изграждане на информационна система за агробизнеса

Опитът за класифициране на информационните системи се сблъсква с проблеми поради динамичното развитие на информационните и комуникационни технологии...
ndoe
0 0
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 6-ти клас 33 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 6-ти клас

В процеса на обучение в училището важен принос може да даде широкото и ефикасно прилагане на принципа за междупредметните връзки при изучаването на природонаучните дисциплини....
lubega
0 0
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас 69 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село...
daniche90
0 0
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас 49 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село....
dannyboy
0 0
Информационна система на кадастъра и имотния регистър на Столична община 8 стр.

Информационна система на кадастъра и имотния регистър на Столична община

В повечето страни на Европейския съюз и извън него компютъра е част от живота на хората. И в България е така, но не чак толкова поради причината, че процеса на внедряване на компютърна технология е много бавен...
gecata_maina
0 0
Възможна ли е пропагандата днес 5 стр.

Възможна ли е пропагандата днес?

В наши дни свързваме пропагандата с действия, свързани с притежаването на информация и власт, чрез които се правят усилия за въздействие на мнението и настроението на обществото във връзка с определена кауза или позиция...
cblock
0 0
Социалните мрежи и етични норми в международния бизнес свързан с информационните технологии 46 стр.

Социалните мрежи и етични норми в международния бизнес, свързан с информационните технологии

В края на 20-ти век се наблюдава един бум в развитието на модерните, ориентирани към потребителя мрежи и съответните ресурси за поддържането и изграждането им...
nerven
0 0
Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване 45 стр.

Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване

Темата за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е една от нашумелите теми в страната. Тя еднакво вълнува както хората в напреднала, вече предпенсионна възраст, така и младите, които един ден също ще достигнат границата за...
gecata_maina
0 0