Материали 1-10 от 10

Особености на културата и видове социални взаимодействия 20 стр. очаква одобрение

Особености на културата и видове социални взаимодействия

Комплекс от споделени ценности, цели, поведения и практики, който е характерен за дадена организация или група, а защо не и по-голямо множество от хора – етнос, народ.
messi
0 0 0
Особености на културата и видове социални взаимодействия 20 стр. очаква одобрение

Особености на културата и видове социални взаимодействия

Комплекс от споделени ценности, цели, поведения и практики, който е характерен за дадена организация или група, а защо не и по-голямо множество от хора – етнос, народ.
messi
0 0 0
Съпоставка и сравнение на българската и английската култура 11 стр.

Съпоставка и сравнение на българската и английската култура

Живеем в глобален свят и все по-често пътуваме по света, но променяме ли стереотипите си? А какво мислят чужденците за нас българите? Например, в Британската библиотека, в Лондон има един безценен старобългарски ръкопис – четириевангелието на цар Иван Але
messi
0 0 0