Материали 1-10 от 106

Kриворазбраната цивилизация между quotала туркаquot и quotала франкаquot или за проблемите на културната имунизация през българското Възраждане 4 стр.

Kриворазбраната цивилизация между "ала турка" и "ала франка" или за проблемите на културната имунизация през българското Възраждане

Осмислянето на културните контакти на българите със света е същностен проблем при разглеждането на българското Възраждане. В реалното историческо време абсолютната затвореност на един етнос и тоталното отхвърляне на чуждото е невъзможно...
aronn
0 0
Национална идентичност и културно наследство Структура на културното наследство Опазване на културното наследство в контекста на глобализиращия се свят 12 стр.

Национална идентичност и културно наследство. Структура на културното наследство. Опазване на културното наследство в контекста на глобализиращия се свят

Към дефиницията на понятието "националната идентичност" трябва да се подхожда с особено внимание, като задължително се взима предвид нейната многоаспектност. Много ясно трябва да се разграничи това понятие от понятието етническата иденти
lubega
0 0
Обичаи и традиции 5 стр.

Обичаи и традиции

Във време на криза народите или се сплотяват и оцеляват, или се разединяват и изчезват от историческата сцена. Българите, един много древен народ, днес стоят на кръстопът. На къде ще поемат младите...
aronn
0 0