Материали 1-10 от 957

Условията на физическа социална и икономическа изолация породени от пандемията от COVID-19 15 стр.

Условията на физическа, социална и икономическа изолация, породени от пандемията от COVID-19

За преодоляване на страха от заразяване с COVID-19 сред потребителите, спортните организации биха могли да предложат модифицирани услуги/спортни занимания в ограничен брой хора (индивидуални тренировки или тренировките да включват 4-6 човека).
desi8401
0 0
Основи на мениджмънта 5 стр.

Основи на мениджмънта

Един мениджмънт стои начело на организацията, изразява нейните цели и поведение. Управлението е целенасочен процес от въздействия върху обект, които се генерира чрез предаване, съхраняване и преработване на информация...
ivan40
0 0
Етично-ценностни аспекти в съвременните управленски подходи 3 стр.

Етично-ценностни аспекти в съвременните управленски подходи

В началото на XXI век в света на бизнеса се налага цялостна промяна на традиционните управленски подходи. Нововъведенията, персоналните компютри, телекомуникационните мрежи, интернет и т. н., обединяват хората и успешните организации в една голяма...
messi
0 0