Материали 1-10 от 969

Оперативен мениджмънт 4 стр.

Оперативен мениджмънт

Мениджмънта е съвременна научна концепция, която се фокусира върху фирменото управление, а оперативния мениджмънт поставя акцента върху ефективното преодоляване на оперативните трудности при работата на съвременните корпорации.
messi
0 0
УЧАСТНИЦИ И ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 12 стр.

„УЧАСТНИЦИ И ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД“

Финансова Група „Пиреос” е основана през 1916 г. в Атина, Гърция. Преминава през период, в който е държавна банка (1975 – 1991), но е приватизирана през декември на 1991 г. Банката с бързото си развитие и разрастване на сферата си на дейности,
messi
0 0
Директорът мениджър на интеркултурната комуникация в училище 16 стр. очаква одобрение

Директорът – мениджър на интеркултурната комуникация в училище

Въпреки всепризнатото културно разнообразие у нас, специализираните термини и словосъчетания като напр. diversity management все още не са получили подобаващата им популярност
messi
0 0
Съвременни изисквания към личността на директора мениджър 5 стр. очаква одобрение

Съвременни изисквания към личността на директора мениджър

Отправната точка при формирането на мненията и оценките на анкетираните лица е представата за същността на извършващите се промени в демократизирането на управлението в образованието и въвеждането на делегираните бюджети.
messi
0 0
Мениджър лидер или и двете заедно 7 стр. очаква одобрение

Мениджър, лидер или и двете заедно

В последните години в бизнес езика у нас активно навлязоха различни английски думи. Сред тях и думи като “мениджър” (manager), “лидер” (leader), а оттам и “мениджмънт” (management) и “лидерство” (leadership).
messi
0 0
Организационна култура и стил на управление типове култури и мениджърски компетентности 19 стр. очаква одобрение

Организационна култура и стил на управление – типове култури и мениджърски компетентности

Организационната култура може да бъде силна или слаба в зависимост от такива фактори като кохезията, ценностния консенсус и индивидуалната ангажираност с колективните цели.
messi
0 1