Материали 1-10 от 86

ПРОБЛЕМИ НА АРЕНДУВАНЕТО НА ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ 75 стр.

ПРОБЛЕМИ НА АРЕНДУВАНЕТО НА ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ

Селското стопанство е сектор със стратегическо значение за човешкото съществуване, имайки предвид, че неговите продукти са предназначени за консумация на хората и са жизненоважни.
messi
0 0
Обща организация на тютюн и памук 7 стр.

Обща организация на тютюн и памук.

Тютюнопроизводството е типично за нашата страна. За неговото развитие благоприятстват почвено -климатичните условия, богатия производствен опит на населението, развитието на агробиологичната наука, развитата промишленост за тютюневи изделия и др.
messi
0 0
Доматът Solanum lycopersicum 7 стр.

Доматът (Solanum lycopersicum)

Родината на домата е Централна и Южна Америка - от Мексико до Перу. Има над 10 хиляди сорта домати. Интересна подробност е, че доматът не е зеленчук. От гледна точка на ботаническата класификация, според функциите, които изпълнява в растението, доматът е
messi
0 0
Доматът Solanum lycopersicum 3 стр.

Доматът (Solanum lycopersicum)

Родината на домата е Централна и Южна Америка - от Мексико до Перу. Има над 10 хиляди сорта домати. Интересна подробност е, че доматът не е зеленчук. От гледна точка на ботаническата класификация, според функциите, които изпълнява в растението, доматът е
messi
0 0
Други софтуерни продукти в аграрния сектор - CadiS 47 стр.

Други софтуерни продукти в аграрния сектор - CadiS

Програмният продукт CadIS е разработен и поддържан от фирма „Български софтуерни технологии“ (БСТ) . Още от създаването си, компанията фокусира огромна част от своите усилия в научни изследвания и разработка на уникални компютърни алгоритми
messi
0 0