Материали 1-10 от 10

Иновационни програмни продукти в аграрния бизнес Агро Офис Карти Агро Офис GPS следене и обработки 7 стр. очаква одобрение

Иновационни програмни продукти в аграрния бизнес. Агро Офис Карти. Агро Офис GPS следене и обработки

Агро Офис КАРТИ е специализиран софтуер, насочен към нуждите на земеделските фирми в България. Агро Офис КАРТИ обхваща:
messi
0 0 0
ГРИЖИ ЗА ПОЧВАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ КУЛТУРИ 25 стр. очаква одобрение

ГРИЖИ ЗА ПОЧВАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ КУЛТУРИ

Почвата има ключова роля в биологичното земеделие. Здравата и добре поддържана плодородна почва е най-важното условие за растежа и развитието на здрави растения, животни и следователно на здрави хора.
messi
0 0 0
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО И БИОЛОГИЧНАТА ПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 21 стр. очаква одобрение

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО И БИОЛОГИЧНАТА ПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

За начало на биологичното земеделие в България се приема 1987 г., когато в Аграрния университет – Пловдив се създава Агроекологичен център с демонстрационна биологична ферма.
messi
0 0 0
СЕИТБООБРАЩЕНИЕ ПРИЧИНИ ЗНАЧЕНИЕ И ФАКТОРИ ЗА РЕДУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ 17 стр. очаква одобрение

СЕИТБООБРАЩЕНИЕ – ПРИЧИНИ, ЗНАЧЕНИЕ И ФАКТОРИ ЗА РЕДУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

От практическа гледна точка в България двете понятия сеитбообръщение и ротация се отъждествяват, като начин на разполагане и редуване на земеделските култури във времето и върху определени площи.
messi
0 0 0