Материали 1-10 от 76

РАСТЕНИЕВЪДНИ ТЕХНOЛОГИИ 145 стр. очаква одобрение

РАСТЕНИЕВЪДНИ ТЕХНOЛОГИИ

Растениевъдството като важен отрасъл на аграрното производство включва отглеждането на всички културни растения в даден район – зърнени житни, технически и фуражни култури, царевица, картофи, различни овощни видове, лозя и др.
messi
0 0
ОСНОВИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 12 стр. очаква одобрение

ОСНОВИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ. ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Биологичното земеделие е специфичен метод на екологосъобразно земеделско производство, който поддържа екологичното равновесие и чиито продукти са произведени при
messi
0 0
Кои са основните различия в технологията на отглеждане на фуражен и пивоварен ечемик 6 стр.

Кои са основните различия в технологията на отглеждане на фуражен и пивоварен ечемик?

Ечемикът е една от основните зърнено – житни култури и заема огромна площ в света. В групата на зърнените култури в световен мащаб се нарежда след пшеницата, царевицата и ориза. Той е главно фуражна култура, но зърното му намира широко приложение в.
lubega
0 0
Разработване на технология за отглеждане на многогодишни житни треви за производство на семена 12 стр.

Разработване на технология за отглеждане на многогодишни житни треви за производство на семена

Многогодишните житни треви принадлежат към сем. Рoaceae. Те са широко разпространени в естествените ливади и пасища, което се дължи на сравнително голямата им дълготрайност, добрата им екологична пластичност и по- високата им конкуретна способност в...
messi
0 0
Проблеми на арендуването на земя в България 86 стр.

Проблеми на арендуването на земя в България

Селското стопанство е сектор със стратегическо значение за човешкото съществуване, имайки предвид, че неговите продукти са предназначени за консумация на хората и са жизненоважни....
gecata_maina
0 0
Фамилно земеделско стопанство 87 стр.

Фамилно земеделско стопанство

Лозарството в България има вековна трдиция. То е един от важните структуроопределящи подотрасли на националната ни икономика. Гроздето и виното са на едно от първите места в експортната листа на страната ни...
the_magicer
0 0
Земеделие на Австрия проблеми и перспективи 14 стр.

Земеделие на Австрия – проблеми и перспективи

Австрия е високо развита промишлено-аграрна държава. В нейната индустрия преобладават чуждестранни и главно германски капитали. Страната е богата на хидроресурси, някои полезни изкопаеми и дървен материал, внася храни, въглища и редица суровини...
messi
0 0