Материали 1-10 от 67

Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство 48 стр.

Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство

Често, поради непознаване от страна на ползвателите на средствата (бенефициентите) на основните характеристики на инвестиционния процес и специфичните особености на инвестициите в селските райони резултатите не достигат очаквания размер и степен на възвръ
messi
0 0
Разработване анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект 79 стр.

Разработване, анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект

В условията на прехода към пазарна икономика и конкурентно обкръжение успешното развитие на всяка стопанска единица зависи от нейната инвестиционна активност
messi
0 0
Оценка на инвестициите в образованието 3 стр.

Оценка на инвестициите в образованието

Избрах да пиша по тази тема, тъй като смятам, че темата е интересна, определено има какво да се каже по нея и все пак е въпрос, който всеки студент си е задавал. Може би всеки си е и отговорил сам за себе си, в определен етап на образованието си...
gecata_maina
0 2
Управление на европейски инвестиции 14 стр.

Управление на европейски инвестиции

Курсова работа по управление на инвестиционни проекти. Аукционният търг е разновидност на организираните пазари. Аукционният търг или аукционът почива върху механизма на ценовата конкуренция и представлява състезателен способ за сключване на сделки за...
rusev02
0 0