Материали 1-10 от 62

Оценка на инвестициите в образованието 3 стр.

Оценка на инвестициите в образованието

Избрах да пиша по тази тема, тъй като смятам, че темата е интересна, определено има какво да се каже по нея и все пак е въпрос, който всеки студент си е задавал. Може би всеки си е и отговорил сам за себе си, в определен етап на образованието си...
gecata_maina
0 2
Управление на европейски инвестиции 14 стр.

Управление на европейски инвестиции

Курсова работа по управление на инвестиционни проекти. Аукционният търг е разновидност на организираните пазари. Аукционният търг или аукционът почива върху механизма на ценовата конкуренция и представлява състезателен способ за сключване на сделки за...
rusev02
0 0
Инвестиционни дружества 97 стр.

Инвестиционни дружества

Дейността на инвастиционните дружества (компании) е свързана изцяло с инвестиционното посредничество като икономическа категория. Като специфичен тип инвестиционен посредник инвестиционните дружества (компании) предлагат следните предимства...
silviQ
0 0
Инвестиционни посредници 41 стр.

Инвестиционни посредници

Проблемът на домакинствата е как най-изгодно да инвестира парите си. Относително малкият размер на мнозинството от домакинства естествено сам по себе си затруднява директните инвестиции. За това в една капиталистическа икономика на сцената излизат...
the_magicer
0 0
Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрията 93 стр.

Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрията

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз от голямо значение е повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на конкурентния натиск и пазарните сили...
daniche90
0 0
Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл quotВинопроизводствоquot в Република България 99 стр.

Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност (на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл "Винопроизводство" в Република България)

Отглеждането на лозя и правенето на вино по земите на България датира още от дълбока древност. Траките, които са населявали земите ни преди основаването на Българската държава са били изключително талантливи земеделци...
ivan40
0 0