Материали 1-10 от 62

Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза 133 стр.

„Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари” (смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза)

Финансовите пазари са неотменима част от пазарната икономика. Без тяхното развитие не може да се разчита на прелом в активизирането на реалната икономика...
silviQ
0 0
Корупционни практики при възлагане на обществени поръчки за инвестиционни проекти 103 стр.

Корупционни практики при възлагане на обществени поръчки за инвестиционни проекти

Според съвременните разбирания и определения които се дават на явлението, корупцията е злоупотреба с властта, икономическа и политическа, която води до лично (групово) облагодетелстване за сметка на законните интереси и права на личност...
dannyboy
0 0
Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл quotВинопроизводствоquot в Република България 99 стр.

Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност (на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл "Винопроизводство" в Република България)

Отглеждането на лозя и правенето на вино по земите на България датира още от дълбока древност. Траките, които са населявали земите ни преди основаването на Българската държава са били изключително талантливи земеделци...
ivan40
0 0
Инвестиционни дружества 97 стр.

Инвестиционни дружества

Дейността на инвастиционните дружества (компании) е свързана изцяло с инвестиционното посредничество като икономическа категория. Като специфичен тип инвестиционен посредник инвестиционните дружества (компании) предлагат следните предимства...
silviQ
0 0
Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрията 93 стр.

Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрията

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз от голямо значение е повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на конкурентния натиск и пазарните сили...
daniche90
0 0
Инвестиционни решения в туристическия сектор потенциал рискове и конкурентни аспекти 85 стр.

Инвестиционни решения в туристическия сектор – потенциал, рискове и конкурентни аспекти

Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на обществените отношения и материално–техническата база. Хотелите, спадащи и заемащи основна част от материално–техническата база на туризма са основата за съществуването и ра
ivan40
0 0
Фирмени инвестиции в човешкия капитал 80 стр.

Фирмени инвестиции в човешкия капитал

Като пряк резултат от инвестиционните процеси в икономиката се възприема не само създаването на националния продукт, но преди всичко формирането на набор от производствени фактори...
silviQ
0 0
Портфейлен анализ на инвестициите 78 стр.

Портфейлен анализ на инвестициите

Портфейлът в дипломната работа се анализира като съвкупност от инвестиционни носители. Посредством изграждането на портфейла се цели не само получаване на дохода от капитала и минимизирането на риска, но и неговото обективно управление...
cblock
0 0
Методи за оценка и анализ на инвестиционните проекти 77 стр.

Методи за оценка и анализ на инвестиционните проекти

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара...
dannyboy
0 0
Институциите за микрофинансиране като алтернативна инвестиционна възможност 70 стр.

Институциите за микрофинансиране като алтернативна инвестиционна възможност

Основен проблем пред българската икономика в началото на процеса на присъединяването ни към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарните сили...
ivan40
0 0