Материали 1-10 от 4

Инвестиционни посредници 41 стр.

Инвестиционни посредници

Проблемът на домакинствата е как най-изгодно да инвестира парите си. Относително малкият размер на мнозинството от домакинства естествено сам по себе си затруднява директните инвестиции. За това в една капиталистическа икономика на сцената излизат...
the_magicer
0 0
Същност на инвестиционните фондове 7 стр.

Същност на инвестиционните фондове

Инвестиционните компании са акционерни дружества, чиито предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, и които действат на принципа на разпределение на риска...
daniche90
1 0
Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти 6 стр.

Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти

Инвеститорите в имоти в Европа не разполагат с точни данни за екологичната устойчивост на сградите, разкриват резултатите от изследване на Union Investment, цитирано от онлайн изданието Property Magazine....
daniche90
4 0
Влияние на чуждестранните инвестиции за икономическото развитие на страните 7 стр.

Влияние на чуждестранните инвестиции за икономическото развитие на страните

Ефекти на международното движение на капитали. Като всеки икономически процес международното движение на капитали е съпроводено с ефекти, които биха могли да се оценят с положителен или отрицателен знак за отделните фирми, за страните...
cblock
7 0