Материали 21-30 от 62

Инвестиционен процес на предприятието 23 стр.

Инвестиционен процес на предприятието

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятията. Те са едни от основните фактори и необходима предпоставка за успешно осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качестеото на продукцията, за снижаване на разходите...
dannyboy
0 0
Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз quotМирекс автоquot ООД 70 стр.

Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз "Мирекс авто" ООД

Инвестиционният бизнесплан предопределя в голяма степен успеха на фирмата, тъй като от неговото качество зависи получаването на желаното финансиране. Ето защо е необходимо предприемачите да изграждат и придобиват умения в тази насока...
aronn
0 0
Институциите за микрофинансиране като алтернативна инвестиционна възможност 70 стр.

Институциите за микрофинансиране като алтернативна инвестиционна възможност

Основен проблем пред българската икономика в началото на процеса на присъединяването ни към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарните сили...
ivan40
0 0
Примерен инвестиционен проект 30 стр.

Примерен инвестиционен проект

Основна цел в развитието на туризма в община Долен Чифлик, Варненска област, е чувствителното повишаване на качеството на предлагания туристически продукт и издигането на неговия имидж....
rusev02
0 0
Преки инвестиционни процеси в българската индустрия след 1989г 14 стр.

Преки инвестиционни процеси в българската индустрия след 1989г.

Индустриалната политика в условията на преход схематично за България би могла да се раздели на две времеви зони, които коренно се различават помежду си като структура и развитие на индустрията...
ivan40
0 0
Инвестиционната стратегия 9 стр.

Инвестиционната стратегия

Проектът, в който сме избрали да инвестираме, е изграждането на агрикултурна единица (предприятие), което да снабдява фирмите разположени на българското Черноморие с различен асортимент от сладки и месести плодове...
aronn
0 0
Иновационни стратегии 52 стр.

Иновационни стратегии

Иновационни стратегии на фирмите във високотехнологичните отрасли и в отраслите с класически технологии – видове стратегии и ролята им за създаване на конкурентно предимство , сравнителен анализ
shiloh12
0 0