Материали 31-40 от 62

Инвестиционен проект ресторант 53 стр.

Инвестиционен проект – ресторант

Математическото моделиране е най-добре да започне да се прилага още в самото начало на проекта, за да могат по този начин да се идентифицират лошите проекти или лошите части на проекта...
the_magicer
0 0
Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите 12 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите

Чрез инвестициите, с които се увеличават капиталите и активите, на практика се постига растеж и максимизиране на фирменото богатство. В действителност обаче не всяка инвестиция, гарантира растеж на фирменото богатство...
dannyboy
0 0
Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите 14 стр.

Динамични методи за оценка на финансовата ефектвност на инвестициите

Динамичните методи за оценка са предмет на корпоративните финанси и се разглеждат подробно в специалната литература. За тяхното прилагане се изисква специална подготовка...
nerven
0 0
Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор 12 стр.

Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор

Обект на анализ в настоящата курсова работа ще бъдат средствата, които следва да се инвестират в текстилния сектор като крайната цел е да се подобри значително конкурентоспособността в този сектор...
gecata_maina
0 0
Реконструкция развитие и разширение на quotЛетище Софияquot като част от програмата за подобряване на транспортната инфраструктура на България 10 стр.

Реконструкция, развитие и разширение на "Летище София" като част от програмата за подобряване на транспортната инфраструктура на България

Проектът за реконструкция на летище София, който се реализира понастоящем, е резултат от дългогодишна работа на стотици български и чуждестранни специалисти при спазване на всички законови изисквания и процедури...
aronn
0 0
Инвестиционно банкиране Фалитът на Лемън Брадърс 15 стр.

Инвестиционно банкиране. Фалитът на Лемън Брадърс.

Инвестиционното банкиране стана особено популярно сред финансовите среди през последните десетилетия на 20-ти век, достигайки своята кулминация през последните 20 години. Много експерти обвиняват именно него за някои от кризите и рецесиите, случили се...
cblock
0 0
Анализ на инвестиционния риск 43 стр.

Анализ на инвестиционния риск

Инвестицията във фирмата е важен елемент на финансовия мениджмънт, чиято дейност е свързана с две основни направления: управление на активите т.е. инвестиране и управление на пасивите т.е. финансиране...
messi
0 0
Приложение на методите за анализ и оценка на инвестиционни проекти 69 стр.

Приложение на методите за анализ и оценка на инвестиционни проекти

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара. Неговото познаване позволява да се осигури постигането на желаните резултати...
silviQ
0 0