Материали 41-50 от 62

Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата 15 стр.

Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата

Съдържание 1. Инвестиционен процес и риск 1.1. Първи етап : Вземане на инвестиционно решение (инвестиционно планиране) 1.2. Втори етап: Осъществяване и експлоатация на инвестицията 2. Управление на инвестиционния риск 3. Използвана литература
kitty06
8 0
Същност на инвестиционните фондове 7 стр.

Същност на инвестиционните фондове

Инвестиционните компании са акционерни дружества, чиито предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, и които действат на принципа на разпределение на риска...
daniche90
1 0
Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти 6 стр.

Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти

Инвеститорите в имоти в Европа не разполагат с точни данни за екологичната устойчивост на сградите, разкриват резултатите от изследване на Union Investment, цитирано от онлайн изданието Property Magazine....
daniche90
4 0
Преки чуждестранни инвестиции 14 стр.

Преки чуждестранни инвестиции

Чуждестранните инвестиции в строителството са двигател на българската икономика, те осигуряват както заетост при високите нива на безработица в момента, така и финансиране на големия бюджетен дефицит и стимулиране на икономическото развитие...
the_magicer
18 1
Придобиване на недвижим имот 31 стр.

Придобиване на недвижим имот

В законодателството липсва дефиниция за термина "вещ". Съдебната практика също не е създала дефиниция за този термин. Това е оставено на правната теория. Оформени са две становища....
emoto_92
4 0