Материали 1-10 от 10

Сензор за наклон Tilt Sensor 27 стр.

Сензор за наклон (Tilt Sensor)

Tilt sensor-a или сензор за наклон е инструмент, който се използва за измерване на наклона в множество оси на референтната равнина. Сензорът измерва положението на накланяне спрямо гравитацията и се използва в много приложения. Те са малки, евтини и лесн
messi
0 0 0
Моделиране на динамични обекти Решаване на системи диференциални уравнения 24 стр.

Моделиране на динамични обекти. Решаване на системи диференциални уравнения

. Общи сведения за изследване на динамични обекти; . Общи сведения за изследване на динамични обекти; Методи за числено решаване на ДУ; Видове грешки при решаване на ДУ;
goldkeeper
0 0 0
Курсов проект по ТУ 27 стр.

Курсов проект по ТУ

Част първа от проекта се състои в анализирането на функционалните свойства на зададената САУ. За тази цел в ТУ са дефинирани обективни оценки на качествата на процесите в системите за управление, които характеризират както установените, така и...
rusev02
0 0 0