Материали 1-10 от 10

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 45 стр. очаква одобрение

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Зависимостта на хората от природната среда би могла да бъде със съдбоносни за съществуването им измерения, поради което стремежът към изучаване на времето и климата датира твърде отдавна.
messi
0 0 0
Мълния Неблагоприятно метеорологично явление повлияло на авиацията 12 стр.

Мълния. Неблагоприятно метеорологично явление, повлияло на авиацията.

Мълния е електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица. Синоним е на светкавица, когато става въпрос за линейна мълния...
nerven
11 0 0
Температурен режим на въздуха 31 стр.

Температурен режим на въздуха

При отрицателен радиационен баланс (когато разхода на радиация е по-голям от прихода) е обратно. Преносът на топлина между земната повърхност и атмосферата може да се осъществи при следните основни процеси...
nerven
12 0 0