Материали 1-10 от 9

Мълния Неблагоприятно метеорологично явление повлияло на авиацията 12 стр.

Мълния. Неблагоприятно метеорологично явление, повлияло на авиацията.

Мълния е електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица. Синоним е на светкавица, когато става въпрос за линейна мълния...
nerven
11 0
Температурен режим на въздуха 31 стр.

Температурен режим на въздуха

При отрицателен радиационен баланс (когато разхода на радиация е по-голям от прихода) е обратно. Преносът на топлина между земната повърхност и атмосферата може да се осъществи при следните основни процеси...
nerven
12 0