Материали 1-10 от 40

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал чрез геостационарен спътник 19 стр.

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал, чрез геостационарен спътник

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал с честотна лента 20 Mhz, чрез геостационарен спътник между Варна и София при сумарно отношение сигнал и шум (относно носещия сигнал) равно на 12 db. Работни честоти 6 Ghz и 4 Ghz...
daniche90
0 0
Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал чрез геостационарен спътник 19 стр.

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал, чрез геостационарен спътник

Да се проектира спътникова линия за пренасяне на радио сигнал с честотна лента 20 Mhz, чрез геостационарен спътник между Варна и София при сумарно отношение сигнал и шум (относно носещия сигнал) равно на 12 db. Работни честоти 6 Ghz и 4 Ghz...
aronn
0 0
Спектрален анализ на периодичен сигнал 5 стр.

Спектрален анализ на периодичен сигнал

Задачи: 1. Изследване на спектрални характеристики на периодични сигнали суниверсален програмен продукт 1.1. Да се изследва честотният спектър на периодична последователност от правоъгълни едно полярни импулси: а) да се изследва влиянието на продължите
feweR
8 2
Амплитудна модулация 3 стр.

Амплитудна модулация

Модулацията е процес на промяна на параметрите на един сигнал, наричан носещ, под въздействие на друг сигнал, наричан модулиращ. Носещият сигнал е с много по-голяма честота от модулиращия и обикновено се изменя по синусоидален или косинусоидален закон.
Ellss
30 0
Широчината на спектъра на периодичен сигнал 6 стр.

Широчината на спектъра на периодичен сигнал

За орпределяне широчината на спектъра на периодичен сигнал се използва редът на Фурие. Всяка периодична функция S(t) отговаряща на условията на Дирикле може да се представи като сума от хармонични колебания с честоти кратни на основната...
cblock
28 2
От какви практически съображения е необходимо да се извършва спектрален анализ на периодични сигнали 7 стр.

От какви практически съображения е необходимо да се извършва спектрален анализ на периодични сигнали?

Какво гласи теоремата на котелников? Всяка непрекъсната функция (сигнал), отговаряща ма условията на Дирихле и имаща ограничен честотен спектър е напълно и еднозначно определена чрез своите моментни ординатни стойности...
gecata_maina
15 1
Съобщения сигнали и комуникационни канали 14 стр.

Съобщения, сигнали и комуникационни канали

Академик А. А. Харкевич (1904-1965) дава следното определение за информацията: "Информацията представлява множество сведения за явленията в природата и обществото, които могат да бъдат обекти на съхраните, пренасяне и преобразуване"...
dannyboy
15 0