Материали 1-10 от 10

Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ 92 стр.

Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ

Целта на социалната политика и политиката за заетост на ЕС е насърчаване на заетостта, по-добър живот и условия на труд, адекватно равнище на социална защита, социален диалог, развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на постоянно високо ниво на зае
messi
0 0 0
Социална сигурност в Португалия 12 стр.

“Социална сигурност в Португалия”

Основният принцип на който се базира Портогалската осигурителна система е универсалността. Той гарантира всеобхватността на социалната закрила, достъпността от всички граждани.
messi
0 0 0
Мотивация за труд 14 стр.

Мотивация за труд

Трудовата мотивация е ключова за човешкото развитие. Класическият подход към управление на организациите налага възгледа за икономическия човек, за когото доминиращи са икономическите мотиви.
messi
0 0 0
Организация и технология на управлението 30 стр.

Организация и технология на управлението

Задълбоченото изучаване на организацията на управлението, както и организационна насока на развитие, дава възможност да се разбере още по-добре цялостния процес на управление.
messi
0 1 0
Приложение на метода на логическата рамка в управлението на общински проект 34 стр. очаква одобрение

Приложение на метода на логическата рамка в управлението на общински проект

Важно е да се подчертае, че съществува тясна връзка между матрицата на логическата рамка ( която обикновено се прилага към проектното предложение ) и основният текст на проектното предложение.
messi
0 0 0
Организация и управление на социалната работа с деца 29 стр.

Организация и управление на социалната работа с деца

В курсовата работа са описани правата на детето, закрилата на детето, структурата на системата за социална работа с деца - органи и функции, принципите и мерките за закрила, както и предоставянето на помощи за подкрепа на детето и семейството...
messi
0 3 0
Научно-приложен статут на социалната работа Предмет и обект цел и задачи основни понятия и термини Теоретико-методологически основи на социалната работа Актуални аспекти на философията на социалната работа 11 стр.

Научно-приложен статут на социалната работа. Предмет и обект, цел и задачи, основни понятия и термини. Теоретико-методологически основи на социалната работа. Актуални аспекти на философията на социалната работа

В общ план може да споменем няколко думи като цяло за съвместната работа на теорията и практиката. Двете вървят неизменно ръка за ръка, резултатите които се отчитат са факти, това е актуален проблем в социалната работа....
rusev02
0 2 0