Материали 1-10 от 29

Организация и управление на социалната работа с деца 29 стр.

Организация и управление на социалната работа с деца

В курсовата работа са описани правата на детето, закрилата на детето, структурата на системата за социална работа с деца - органи и функции, принципите и мерките за закрила, както и предоставянето на помощи за подкрепа на детето и семейството...
messi
0 2
Научно-приложен статут на социалната работа Предмет и обект цел и задачи основни понятия и термини Теоретико-методологически основи на социалната работа Актуални аспекти на философията на социалната работа 11 стр.

Научно-приложен статут на социалната работа. Предмет и обект, цел и задачи, основни понятия и термини. Теоретико-методологически основи на социалната работа. Актуални аспекти на философията на социалната работа

В общ план може да споменем няколко думи като цяло за съвместната работа на теорията и практиката. Двете вървят неизменно ръка за ръка, резултатите които се отчитат са факти, това е актуален проблем в социалната работа....
rusev02
0 2
Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ 92 стр.

Възможности за усъвършенстване на превантивен и последващ контрол в инспектората на НОИ

Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия...
gecata_maina
0 0
Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права конституционно право на вяра в модерна България 66 стр.

Конституционен анализ на позицията на църквата спрямо държавата и нейното влияние върху човешките права (конституционно право на вяра) в модерна България

Целта на изследването е да се изведат проблемните области и нарушаването на конституционните права на религиозните (и малцинствените) общности в контекста на отношенията между държава и църква в България....
nerven
0 0
Научно-приложен статут на социалната работа Предмет и обект цел и задачи основни понятия и термини Теоретико-методологически основи на социалната работа Актуални аспекти на философията на социалната работа 11 стр.

Научно-приложен статут на социалната работа. Предмет и обект, цел и задачи, основни понятия и термини. Теоретико-методологически основи на социалната работа. Актуални аспекти на философията на социалната работа

В общ план може да споменем няколко думи като цяло за съвместната работа на теорията и практиката. Двете вървят неизменно ръка за ръка, резултатите които се отчитат са факти, това е актуален проблем в социалната работа....
dannyboy
0 0
Целодневното обучение като превенция 91 стр.

Целодневното обучение като превенция

Увод Актуалност, цели задачи; Първа част: същност, особености на проектната интервенция в училищното образование; Втора част: особености в учебната организация на целодневното обучение в начален етап; Трета част; Заключение; Библиография; Приложение
messi
3 0