Материали 1-10 от 50

СТРАТЕГИИ В БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ 19 стр.

СТРАТЕГИИ В БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

Борсата е високо организиран пазар, който е възникнал на определен етап от развитието на стоково-паричната размяна. Развитието на борсата е зависимо от законово регламентирани или обичайни приети правила и процедури.
messi
0 0
Нюйоркска и Парижка фондова борса 26 стр.

Нюйоркска и Парижка фондова борса

Боpсовата тъpговия с ценни книжa е чаcт от фoндовия пазаp. Фондoвите боpси са специализиpани оpганизации, които оcигуряват уcловия за сpеща на пpодавачите и купувачите на ценни книжа и за извъpшване на cделка с финанcови активи...
rusev02
0 2
Паричен пазар 47 стр.

Паричен пазар

Паричният пазар е съществена част от твърде широкото и същевременно фундаментално във финансите понятие финансови пазари. Последните представляват местата или специфичните икономически отношения, благодарение на които се осъществява търговията...
messi
0 0
Българската фондова борса а сега накъде 11 стр.

Българската фондова борса – а сега накъде?

Настоящият курсов проект цели да отбележи ключовите моменти в състоянието, в което се намира Българската фондова борса (БФБ) и да открои основните перспективи за нейното развитие...
silviQ
0 0