Материали 1-10 от 10

ВЪПРОСНИК ЗА СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 5 стр. очаква одобрение

ВЪПРОСНИК ЗА СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

По-долу са дадени твърдения, групирани по двойки, които описват възможни форми на поведение. Моля да оградите с кръгче онова твърдение (А или Б) от всяка двойка, което в по-голяма степен съответства на Вашето поведение в дадената ситуация.
messi
0 0 0
ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК за разработване и защита на дипломна работа на студенти от специалност Компютърно управление и автоматизация 29 стр.

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК за разработване и защита на дипломна работа на студенти от специалност “Компютърно управление и автоматизация”

Ако за следващата учебна година влязат в сила промени в учебния план, дипломирането на тези студенти може да се извърши съгласно учебния план, по който са били обучавани.
messi
0 0 0
Изследване на електрическа верига от последователно свързани резистор бобина и кондензатор напреженов резонанс 4 стр.

Изследване на електрическа верига от последователно свързани резистор, бобина и кондензатор, напреженов резонанс

Изследване на електрическа верига от последователно свързани резистор, бобина и кондензатор, напреженов резонанс
bklcfr
0 1 0