Материали 1-6 от 6

Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви 87 стр.

Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви

В резултат на икономическото, научнотехническото и социално развитие на нашата страна от 1963 г. за нуждите на железопътния транспорт започват да се доставят дизелови и електрически локомотиви.
messi
0 0 0
Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви 87 стр.

Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви

Важна роля за развитието на железопътния транспорт заема локомотивното стопанство. Локомотивите трябва да отговарят на следните изисквания: висока надеждност, максимална ефективност, минимални експлоатационни и ремонтни работи, високи скорости...
nerven
0 0 0
Железопътно строителство 26 стр.

Железопътно строителство

Вечният стремеж на човека към опознаване на неизвестното, към обхват на необятната земна шир и използване на нейните природни богатства го е подтикнал към преодоляване на големи разстояния...
dannyboy
4 0 0
Сравнителен анализ на енергетичните параметри на тягов подвижен състав захранван от тягова мрежа за променлив ток 25 kv 50 hz 11 стр.

Сравнителен анализ на енергетичните параметри на тягов подвижен състав захранван от тягова мрежа за променлив ток 25 kv, 50 hz

В доклада са разгледани различни схемни решения на тягови преобразователи използвани в електрическите транспортни средства на БДЖ и е направен анализ на основните енергетични параметри. Въз основа на получените резултати са дадени конкретни...
loli
11 1 0