Материали 1-10 от 10

Методика на научните изследвания 3 стр.

Методика на научните изследвания

Съдържа експериментално обоснование на решаваната задача.Тя описва методите на изследване, точността на анализа и съгласуваност на опитните резултати.В тази част се описват нови устройства, технологии за провеждане нови метода за обработка на резултатите.
dannyboy
0 0 0
За и против метода Декарт Хобс Файерабенд и Лакатош 65 стр.

За и против метода – Декарт, Хобс, Файерабенд и Лакатош

Проблемът за познанието и начините, по които то може да бъде достигнато, се оказва водещ за философията. През дългата история на тази наука са предлагани множество подходи при търсене на отговор на вечния въпрос: Как може да се достигне до знанието...
daniche90
0 0 0
СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ 14 стр.

СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ

Степента на използване на различни явления, технологии и процеси, в това число и в електротехниката зависи от степента на тяхното познаване.
aronn
4 0 0