Материали 1-10 от 18

Как се разработва докторска дисертация 71 стр.

Как се разработва докторска дисертация

В документа са дадени основните етапи на научни изследвания при разработване на докторски дисертации.Дадени са основоните изисквания към елементите на докторската дисертация...
messi
37 1
За и против метода Декарт Хобс Файерабенд и Лакатош 65 стр.

За и против метода – Декарт, Хобс, Файерабенд и Лакатош

Проблемът за познанието и начините, по които то може да бъде достигнато, се оказва водещ за философията. През дългата история на тази наука са предлагани множество подходи при търсене на отговор на вечния въпрос: Как може да се достигне до знанието...
daniche90
0 0
Разработване оформяне рецензиране защита и оценка на дипломна работа 52 стр.

Разработване, оформяне, рецензиране, защита и оценка на дипломна работа

Разработването и написването на една дипломна работа представлява сериозно научно постижение и проверка на знанията и способностите на нейния автор. За успеха на тази дейност допринасят редица фактори, но на първо...
gecata_maina
13 0
Инструментални методи за газов анализ 25 стр.

Инструментални методи за газов анализ

Качеството на въздуха се определя по различни спецификации (напр. зададена концентрация на замърсителите). Нито един замърсител не трябва да превишава допустимите норми...
gecata_maina
23 0
Конфликти между преподавател и студент 21 стр.

Конфликти между преподавател и студент

Образованието винаги е било опора на всяко общество, което се стреми към положителни промени в качеството на обществено-политическия, икономическия и социалния живот на хората, а също в поведението и отношенията им...
dannyboy
6 0