Материали 1-10 от 18

За и против метода Декарт Хобс Файерабенд и Лакатош 65 стр.

За и против метода – Декарт, Хобс, Файерабенд и Лакатош

Проблемът за познанието и начините, по които то може да бъде достигнато, се оказва водещ за философията. През дългата история на тази наука са предлагани множество подходи при търсене на отговор на вечния въпрос: Как може да се достигне до знанието...
daniche90
0 0
Инструментални методи за газов анализ 25 стр.

Инструментални методи за газов анализ

Качеството на въздуха се определя по различни спецификации (напр. зададена концентрация на замърсителите). Нито един замърсител не трябва да превишава допустимите норми...
gecata_maina
23 0
Как се разработва докторска дисертация 71 стр.

Как се разработва докторска дисертация

В документа са дадени основните етапи на научни изследвания при разработване на докторски дисертации.Дадени са основоните изисквания към елементите на докторската дисертация...
messi
37 1
Конфликти между преподавател и студент 21 стр.

Конфликти между преподавател и студент

Образованието винаги е било опора на всяко общество, което се стреми към положителни промени в качеството на обществено-политическия, икономическия и социалния живот на хората, а също в поведението и отношенията им...
dannyboy
6 0
Концепция на педагогическо изследване 3 стр.

Концепция на педагогическо изследване

Емоционалната сфера на личността на детето заема огромно място в неговия духовен живот. Емоциите се проявяват в поведението му, в отношението му към обкръжаващия го свят, в стремежа му да опознае новото, в оценката на значими за него жизнени явления...
admin
35 3
Методика на научните изследвания 3 стр.

Методика на научните изследвания

Съдържа експериментално обоснование на решаваната задача.Тя описва методите на изследване, точността на анализа и съгласуваност на опитните резултати.В тази част се описват нови устройства, технологии за провеждане нови метода за обработка на резултатите.
dannyboy
0 0