Материали 1-10 от 1

Методика на научните изследвания 3 стр.

Методика на научните изследвания

Съдържа експериментално обоснование на решаваната задача.Тя описва методите на изследване, точността на анализа и съгласуваност на опитните резултати.В тази част се описват нови устройства, технологии за провеждане нови метода за обработка на резултатите.
dannyboy
0 0