Материали 11-20 от 18

Инструментални методи за газов анализ 25 стр.

Инструментални методи за газов анализ

Качеството на въздуха се определя по различни спецификации (напр. зададена концентрация на замърсителите). Нито един замърсител не трябва да превишава допустимите норми...
gecata_maina
23 0
Как се разработва докторска дисертация 71 стр.

Как се разработва докторска дисертация

В документа са дадени основните етапи на научни изследвания при разработване на докторски дисертации.Дадени са основоните изисквания към елементите на докторската дисертация...
messi
37 1
Разработване оформяне рецензиране защита и оценка на дипломна работа 52 стр.

Разработване, оформяне, рецензиране, защита и оценка на дипломна работа

Разработването и написването на една дипломна работа представлява сериозно научно постижение и проверка на знанията и способностите на нейния автор. За успеха на тази дейност допринасят редица фактори, но на първо...
gecata_maina
13 0
Концепция на педагогическо изследване 3 стр.

Концепция на педагогическо изследване

Емоционалната сфера на личността на детето заема огромно място в неговия духовен живот. Емоциите се проявяват в поведението му, в отношението му към обкръжаващия го свят, в стремежа му да опознае новото, в оценката на значими за него жизнени явления...
admin
35 3
Основи на научноизследователската работа 5 стр.

Основи на научноизследователската работа

Опознаването на видовете изследвания има съществено значение за физкултурната наука и практика. Видове изследвания-във вътршно научната сфера(изследва човека);във външно научната сфера(материална база,кадри,техника);констатиращи(чрез тях се установява...
admin
23 2
Конфликти между преподавател и студент 21 стр.

Конфликти между преподавател и студент

Образованието винаги е било опора на всяко общество, което се стреми към положителни промени в качеството на обществено-политическия, икономическия и социалния живот на хората, а също в поведението и отношенията им...
dannyboy
6 0