Материали 1-10 от 86

Предмет и задачи на психопатологията Основни понятия Научни направленияРазлики между психопатология и психиатрия 369 стр.

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:

Предмет и задачи на психопатологията. Основни понятия. Научни направления.Разлики между психопатология и психиатрия:
paremtal729
0 0
Алкохолът и младите хора 2 стр.

Алкохолът и младите хора

Пороците, които са надвиснали над човечеството в XXI век, увеличават броя си с всеки изминал ден. огромен бич за младото поколение е алкохолът. Завладява уж на шега, но с течение на времето се превръща в неконтролируем убиец...
daniche90
0 0
Социално значими заболявания онкологични заболявания 11 стр.

Социално значими заболявания: онкологични заболявания

Преди да започнем да пишем за какъвто и да е вид заболяване и да го наречем социално значимо, трябва да обесним какво означава това. Социално значимо е заболяване имащо значение за обществото...
rusev02
0 1
Опазване здравето на децата и осигуряване посещаване на училище 12 стр.

Опазване здравето на децата и осигуряване посещаване на училище

В настоящия проект е използвана методиката за анализ на публични политики и съответните стъпки обобщени и представени в научния труд на проф. дпн. Тодор Танев " Анализ на публичните политки"– науката за създаване на конкретни полит
the_magicer
0 0
Когнитивно стареене и когнитивни нарушения 21 стр.

Когнитивно стареене и когнитивни нарушения

Процесът на когнитивно стареене е постепенен и започва през 20-те години от нашия живот. Остаряването повлиява отделните познавателни функции избирателно...
messi
0 0