Материали 1-10 от 9

Равнище на външнотърговският стокообмен на България 17 стр.

Равнище на външнотърговският стокообмен на България.

1. Пазарно развитие и национална производствена функция.; 2. Преходът към пазарна икономика.; 3. Равнище на външнотърговският стокообмен на България.; 4. Коя пазарна икономика е най-подходяща за България.;
lazio
11 0
Приносът на Йозеф Шумпетер за развитие на институционалната теория 20 стр.

Приносът на Йозеф Шумпетер за развитие на институционалната теория

Способността да се създават и внедряват иновации играе важна роля за просперитета на икономиката. Внедряването на иновации е определящ фактор за повишаване на конкурентоспособността на предприятията....
mOn
11 0