Материали 1-5 от 5

Самостоятелна работа по околен свят 2 клас Входно ниво 2 стр.

Самостоятелна работа по околен свят – 2 клас Входно ниво

Цел на теста : получаване на обратна информация за учителя относно следните основни аспекти: • диагностика на входно ниво • добиване на реална и индивидуална представа за нивото на знания на всеки ученик, според учебните цели, заложени в учебната прогр
victoria1982
0 1 0