Материали 1-10 от 627

ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОЛИВКО ИГРАЯ И ЗНАЯ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 55 стр.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.)
messi
0 0
РЪКОВОДСТВО за написване на дипломна работа 17 стр.

РЪКОВОДСТВО за написване на дипломна работа

Дипломната работа е специфичен научен текст, чието предназначение е да бъде представена и защитена от дипломант пред рецензент(и) и държавна изпитна комисия за дипломиране по академична специалност и за придобиване на образователна и/или научна степен.
messi
0 0
Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класа 5 стр.

Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класа

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради
messi
0 0
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНСТРУКТИВНО СЪРЕВНОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 9 стр. очаква одобрение

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНСТРУКТИВНО СЪРЕВНОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Много често при самоподготовката се допускат педагогически грешки като повторно преподаване на учебното съдържание, оказване на ненавременна помощ
messi
0 0
Събиране на едноцифрени числа с преминаване на десетицата 9+5 9+6 9+7 8 стр. очаква одобрение

Събиране на едноцифрени числа с преминаване на десетицата ( 9+5, 9+6, 9+7 )

Аналогично учителят обяснява сбора на числата 9+6 и 9+7, по сметало и по схема като за последния израз вдига по желание ученик, който да покаже на сметалото как ще прибави към числото 9 числото 7.
messi
0 0