Материали 1-10 от 10

Представяне на емпирично изследване 4 стр. очаква одобрение

Представяне на емпирично изследване

Социалната подкрепа намалява равнището на стреса в работата на полицаите. Добре е изследваните променливи (или най-основните от тях) да бъдат включени в заглавието; или пък някакви детайли за изследваната извадка.
messi
0 0 0
Въпроси за самоподготовка и обсъждане 20 стр. очаква одобрение

Въпроси за самоподготовка и обсъждане.

В средата на 80-те години на ХХ век привлекателността на joking-а поотминава и се появява аеробиката. Спортните обувки от мека кожа изместват маратонките, които до тогава се ползват и като всекидневни обувки
messi
0 0 0
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ІI КЛАС 9 стр. очаква одобрение

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ІI КЛАС

Учебната програма за ІІ клас е насочена към развиване на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие на детето през целия му живот чрез създаване на рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции, изпълнени с разнообразни изобраз
messi
0 0 0
Разработване и представяне на емпирично изследване 7 стр. очаква одобрение

Разработване и представяне на емпирично изследване

Целта на резюмето е да представи накратко цялото изследване. Трябва да включва кратко описание на изследвания проблем, използваните методи, получените резултати (най-съществените), изводите.
messi
0 0 0