Материали 1-10 от 10

Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ 24 стр.

Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ

Цел,задачи и съдържание на музикалното възпитание в ДГ и НУ.Те са пряко свързани,подчинени и съобразени с личността на децата от 3 до 10 години. Музикалните знания и умения се усвояват от човека в процеса при който възрастните,знаещите,можещите предават и
messi
0 0 0
Същност цел и задачи на певческата дейност в предучилищното образование 4 стр.

Същност, цел и задачи на певческата дейност в предучилищното образование

Песента е едно от най-старите и въздействащи средства за възпитание. „Обаянието и притегателната сила на песента се обуславят от удоволствието и радостта, които тя доставя на човека”.
messi
0 0 0
 Основни проблеми в началното обучение по класическа китара 57 стр.

: „Основни проблеми в началното обучение по класическа китара”

Музикалното възпитание е елемент от цялостното възпитание на личността. Ето защо процесът, свързан с формиране на музикална грамотност и развиване на музикалните способности на подрастващия, изцяло следва логиката на възпитателния процес като цяло.
messi
0 0 0