Материали 1-10 от 3

Радиоактивност 17 стр.

Радиоактивност

Радиоактивност или още радиоактивен разпад (от латински radio — излъчвам, и activus — действен) се нарича способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи...
rusev02
2 2
Видове модулация на сигнали 24 стр.

Видове модулация на сигнали

Нека Us/t/ е прост хармоничен сигнал (signal), съдържащ информационно съобщение, което следва да се предаде по комуникационен радиоканал. Tози сигнал се развива във времето в съответствие с израза.....
admin
23 1