Материали 1-10 от 43

Геодезия 88 стр.

Геодезия

Геодезия е гръцка дума произлиза от geo – земя и dasomai – разделям и буквално означава "земеразделяне”. Това наименование е дадено от аристотел и отразява задачата за възстановяването на земеделските имоти при египтяните...
the_magicer
0 0
Геодезия и Маркшайдество 31 стр.

Геодезия и Маркшайдество

Курсът по "Геодезия и Маркшайдерство" е предназначен за студентите от специалности РПИ, ГМР, ПС и КТ и съдържа основните геодезически и маркшайдерски технологии, използвани при проучване, проектиране, разработване и управление на находищата...
the_magicer
20 0
Приложение на ГИС за създаване поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access 85 стр.

Приложение на ГИС за създаване, поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access

Определение за кадастър – съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на страната, които се набират...
silviQ
26 0
Проект по кадастър 2 стр.

Проект по кадастър

В рамките на два учебни часа студентите се запознават с обекта, особеностите и условията на работа. При огледа се използва копие от кадастралния план на района и реперни схеми на точките от геодезическата основа...
emoto_92
7 1
Определяне устойчивостта на свлачищен склон по метода на Шахунянц 6 стр.

Определяне устойчивостта на свлачищен склон по метода на Шахунянц

В свлачищния масив не е установено водно ниво...В резултат на построяването на напоителен канал в горната част на свлачището се установява повърхностно ниво на подземните води, както е показано на схемата.
mOn
7 2
Земетресения 9 стр.

Земетресения

Земетресенията са разтърсвания на земната повърхност,причинени от внезапното освобождаване на натрупана енергия в земните недра. Земетресенията са стихийни природни бедствия ,които стават внезапно и неочаквано тук или там по земната кора...
nezabravima
2 0