Материали 1-10 от 10

Геодезия 88 стр.

Геодезия

Геодезия е гръцка дума произлиза от geo – земя и dasomai – разделям и буквално означава "земеразделяне”. Това наименование е дадено от аристотел и отразява задачата за възстановяването на земеделските имоти при египтяните...
the_magicer
0 0 0
Геодезия и Маркшайдество 31 стр.

Геодезия и Маркшайдество

Курсът по "Геодезия и Маркшайдерство" е предназначен за студентите от специалности РПИ, ГМР, ПС и КТ и съдържа основните геодезически и маркшайдерски технологии, използвани при проучване, проектиране, разработване и управление на находищата...
the_magicer
20 0 0
Приложение на ГИС за създаване поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access 85 стр.

Приложение на ГИС за създаване, поддържане и експлоатация на база данни с вход от CAD файл в Arc View GIS и релационни връзки на Microsoft Access

Определение за кадастър – съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на страната, които се набират...
silviQ
26 0 0
Проект по кадастър 2 стр.

Проект по кадастър

В рамките на два учебни часа студентите се запознават с обекта, особеностите и условията на работа. При огледа се използва копие от кадастралния план на района и реперни схеми на точките от геодезическата основа...
emoto_92
7 1 0