Материали 1-10 от 10

Защита при бедствия и аварии 11 стр. очаква одобрение

Защита при бедствия и аварии

1.Какво се разбира под специални (особени) въздействия? Разбира се съвкупността на всички въздействия, които възникват в/у даден обект при ненормални експлоатационни условия, т.е при аварийни и катастрофални обстоятелства, земетресения, пожари или са пред
messi
0 0 0
Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации 12 стр.

Волеви качества при оцеляване в ексртемални ситуации

Ситуацията е обективна проява на определен комплекс условия на обществената и природната среда и изисква отношение и действие на оказателите се в нея личности....
lubega
0 0 0
Здравословни и безопасни условия на труд с бои лепила и разтворители 10 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд с бои, лепила и разтворители

Основната цел на този реферат е да ни запознае с условията за безопасна работа с бои, лакове и разтворители. Също така запознаване с техническите права и задължения на ръководителя. Какви са мерките за безопасна работа с тези материали...
cblock
0 0 0
Дейности при аварии 48 стр.

Дейности при аварии

Бурният технически прогрес в сегашната епоха непрекъснато внася нови технологии, конструкции, изделия. Машиностроителните предприятия изработват все по-сложни и по-точни машини, съоръжения, апарати и инструменти...
silviQ
0 0 0