Материали 1-4 от 4

Развитие на трансграничните райони между община Сандански и общините в Северна Гърция 23 стр.

Развитие на трансграничните райони между община Сандански и общините в Северна Гърция

Трансграничното сътрудничество e переспективно явление в развитието на обединена Европа. То е процес, чрез които няколко държави, райони или други териториални единици обединяват своите усилия в търсене на съвместни решения на проблеми от взаимен...
ndoe
0 0 0
Международно междуфирмено сътрудничество 18 стр.

Международно междуфирмено сътрудничество

Следователно като явление на обществено-икономическите отношения в съвременния свят, туристическият сектор се определя като един феномен, тъй като той представлява сравнително млада индустрия, която се развива в световен мащаб с все по-нарастващи...
messi
0 0 0
Развитие на трансграничните райони между община Сандански и общините в Северна Гърция 23 стр.

Развитие на трансграничните райони между община Сандански и общините в Северна Гърция

Трансграничното сътрудничество e переспективно явление в развитието на обединена Европа. То е процес, чрез които няколко държави, райони или други териториални единици обединяват своите усилия в търсене на съвместни решения на проблеми от взаимен...
the_magicer
0 0 0
Видове визи и нормативна уредба на територията на Република България 23 стр.

Видове визи и нормативна уредба на територията на Република България

Във всички времена, в историята на всяка една държава, е съществувал особен режим за чужденците - от пълно безправие и нетърпимост към тях до либерализиране, за да се достигне до настоящия етап на развитие. Осовните фактори, още от най-древни времена...
mOn
1 0 0