Материали 1-10 от 10

Специфични функции и роли на преподавателя като водещ субект в процеса на обучение във висшето медицинско училище 4 стр.

Специфични функции и роли на преподавателя като водещ субект в процеса на обучение във висшето медицинско училище

Примерна курсова работа за студенти по медицинска педагогика. Процесът на обучение във всяко медицинко училище съдържа всички характерни особености на традиционния учебен процес: сложност, целенасоченост, ораганизираност, противоречивост, субектност...
messi
0 0 0
Анализ на глава XIX quotУмът и отношението му към душата-тялото 0 стр.

Анализ на глава XIX "Умът и отношението му към душата-тялото”

В посочената глава автора разглежда няколко съществени проблема, а именно съществува ли "ума” и къде се намира той, а също така и какво е отношението му към двете страни на индивида - физическата и психическата. Изясняването на позицията н
nerven
0 0 0
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПИР НАЗНАЧАВАНЕ НА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ОТДЕЛЕНИЕ 7 стр.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПИР НАЗНАЧАВАНЕ НА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ОТДЕЛЕНИЕ

Болницата „е здравно заведение, в което лекари (стоматолози) с помощта на други специалисти и помощен персонал диагностират, лекуват и рехабилитират заболявания........
messi
5 0 0
Клиничната оценка на бебета деца в предучилищна възраст и техните семейства 10 стр.

Клиничната оценка на бебета, деца в предучилищна възраст и техните семейства

Разглеждането на психичното здраве, социалните и емоционални проблеми, трябва да бъде част от цялостната оценка на здравеопазването и социалните грижи.
messi
5 0 0