Материали 1-3 от 3

ПРОЦЕСИ В ОБЕМА НА ГАЗА 51 стр.

ПРОЦЕСИ В ОБЕМА НА ГАЗА

Съгласно съвремените представи на физиката и квантовата механика неутралните атоми се състоят от ядро и електрони, обикалящи около него по строго определени, дискретни елептични орбити. Движението на електроните и енергията им в атома се характеризират с
messi
0 0 0