Материали 1-2 от 2

Описание на длъжността фронт офис мениджър 5 стр.

Описание на длъжността фронт офис мениджър

Хотелиерската индустрия е твърде разнообразна, тъй като съществуват разлики между хотелиерските организации. Всяка от тях има свои перспективи, които оказват съществено влияние върху нейната стратегия, начин на развитие и цели....
cblock
1 0 0