Материали 1-10 от 188

Авиационно застраховане 10 стр.

Авиационно застраховане

У нас авиационното застраховане започва в самото начало на 60-те години, когато "Булстрад" - Българско външно застрахователно и презастрахователно АД, започва да застрахова държавната и единствена авиокомпания БГА "Балкан&qu
messi
0 0
Особености в отчетността на застрахователните и презастрахователните предприятия 24 стр.

Особености в отчетността на застрахователните и презастрахователните предприятия

Обща характеристика и нормативна регламентация на застрахователната дейност – определението е регламентирано в Кодекса за застраховането. Това е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рисковете по силата на договор...
gecata_maina
0 0
Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество 12 стр.

Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество

Застраховка "Сгради и домашно имущество" покрива щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, аварии, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, взривни устройства и умишлен палеж....
ivan40
0 0
Застраховка quotГражданска отговорностquot на сухопътни транспортни средства 4 стр.

Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни транспортни средства

Застраховка "Гражданска отговорност" е задължителна в повече от държавите, тъй като чрез нея се гарантират интересите на трети лица (жертви на автопроизшествия)...
daniche90
0 0
Създаване на застрахователно дружество 19 стр.

Създаване на застрахователно дружество

Същността на понятието "застраховане", пътищата на неговото развитие, икономическата му специализация и организационно устройство се определят в зависимост от равнището на обществено- икономическото развитие в нашата страна...
ndoe
0 0
Създаване на застрахователно дружество 20 стр.

Създаване на застрахователно дружество

Откакто Република България е пълноправен член на Европейския съюз, българският законодател предприе редица промени по отношение на дружественото право на страната като част от което е застрахователното право...
silviQ
0 0
Застрахователни посредници 71 стр.

Застрахователни посредници

Застрахователният пазар е място, където се срещат застрахователи и застрахованите, т.е. тези, които предлагат и тези, които търсят застрахователна защита. Важен елемент в структурата на застрахователния пазар е фигурата на застрахователния посредник...
cblock
0 0