Материали 1-10 от 191

Уника Живот Ад 23 стр.

„Уника” Живот Ад

УНИКА Груп (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 20 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват 9,6 милиона клиенти на УНИКА в 18 страни.
messi
0 0
Застраховане на товар и на транспортни средства в международния бизнес 5 стр. очаква одобрение

„Застраховане на товар и на транспортни средства в международния бизнес“

- Изложение, което се изпълнява по плана за разработването на проекта, трябва да представя постиженията на автора по начин, показващ в оптимална степен вижданията и разбиранията на студента по разглежданата проблематика, в т. ч. относно нейната значимост
messi
0 0
Застраховане на товар и на транспортни средства в международния бизнес 5 стр.

„Застраховане на товар и на транспортни средства в международния бизнес“

Изложението курсовия проект трябва да бъде в обем, определен от студента и с приложение на документи по застраховането на товара и транспортните средства
messi
0 0
Авиационно застраховане 10 стр.

Авиационно застраховане

У нас авиационното застраховане започва в самото начало на 60-те години, когато "Булстрад" - Българско външно застрахователно и презастрахователно АД, започва да застрахова държавната и единствена авиокомпания БГА "Балкан&qu
messi
0 0
Особености в отчетността на застрахователните и презастрахователните предприятия 24 стр.

Особености в отчетността на застрахователните и презастрахователните предприятия

Обща характеристика и нормативна регламентация на застрахователната дейност – определението е регламентирано в Кодекса за застраховането. Това е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рисковете по силата на договор...
gecata_maina
0 0
Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество 12 стр.

Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество

Застраховка "Сгради и домашно имущество" покрива щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, аварии, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, взривни устройства и умишлен палеж....
ivan40
0 0
Застраховка quotГражданска отговорностquot на сухопътни транспортни средства 4 стр.

Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни транспортни средства

Застраховка "Гражданска отговорност" е задължителна в повече от държавите, тъй като чрез нея се гарантират интересите на трети лица (жертви на автопроизшествия)...
daniche90
0 0
Създаване на застрахователно дружество 19 стр.

Създаване на застрахователно дружество

Същността на понятието "застраховане", пътищата на неговото развитие, икономическата му специализация и организационно устройство се определят в зависимост от равнището на обществено- икономическото развитие в нашата страна...
ndoe
0 0