Материали 1-10 от 132

Анализ на маркетинговата политика на застрахователно дружество 96 стр.

Анализ на маркетинговата политика на застрахователно дружество

На база на формулирането принципи и положения като цяло целта е да се анализира в частност маркетинговата политика на ЗПЗД "Евроинс" АД, както и актуалните проблеми и тенденции....
cblock
0 0
Анализ на застраховка quotЗлополукаquot в дружество 15 стр.

Анализ на застраховка "Злополука" в дружество

Развитието на застраховката датира от средата на XVI в., когато собствениците на кораби започнали да застраховат своите капитани. Първата застрахователна полица "Злополука" е сключена през 1583 г. в Лондон. През средата на XIX в. в Англи
the_magicer
0 0
Същност на застраховката quotГражданска отговорностquot 25 стр.

Същност на застраховката "Гражданска отговорност"

Чрез въвеждането на застраховка "Гражданска отговорност" се съдейства за по-бързо възстановяване на пострадалите и запазване на доходите им на равнището до настъпване на нещастния случай...
gecata_maina
0 0
Организация и отчитане на разчетите в застрахователна компания 98 стр.

Организация и отчитане на разчетите в застрахователна компания

Целта е да се дадат общи постановки по въпроса и начините за развитието и организацията на разчетите в застрахователните дружества и отчитане на спецификата на българските застрахователни дружества...
aronn
0 0
Застраховка quotГражданска отговорностquot за собственици и водачи на МПС 86 стр.

Застраховка "Гражданска отговорност" за собственици и водачи на МПС

Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си...
lubega
0 0
Последици от реализирането на риска за стопанската единица 12 стр.

Последици от реализирането на риска за стопанската единица

Рискът, както вече беше отбелязано, е вероятностна категория. В този смисъл, най-правилно и обосновано може да се окачестви и измери като вероятност за възникване на вреди...
dannyboy
0 0