Материали 1-9 от 9

Булева алгебра и логически елементи 116 стр.

Булева алгебра и логически елементи

За описание на функционирането на логическите схеми ще разгледаме някои основни положения от алгебрата на логиката. Основите на този математически апарат са разработени от ирландския математик Бул (1815-1864), поради което често алгебрата на логиката...
lubega
0 0 0
Зараждане и развитие на понятието число и системите за смятане 35 стр.

Зараждане и развитие на понятието число и системите за смятане

Поява на числата едно, две, три и четри. Историята на на математиката за периода на нейното зараждане е практически неделима от общата история на човечеството...
loli
2 1 0
Преговор - математика за 9 клас 3 стр.

Преговор - математика за 9 клас

Това са изрази от числа и букви, свързани със скоби и знаци за действията събиране,изваждане,умножение и деление.Под понятието допустими стойности разбираме, че това са стойностите които могат да приемат означените с букви величини....
ndoe
5 1 0
Най-общо казано решаването на показателни уравнения се свежда до преобразуването им в еквивалентни уравнения от вида afx agx като се използват свойствата на степените с реален показателне на раздел Прогресии в XI клас 52 стр.

Най-общо казано, решаването на показателни уравнения се свежда до преобразуването им в еквивалентни уравнения от вида af(x) = ag(x), като се използват свойствата на степените с реален показател.не на раздел " Прогресии" в XI клас

Дипломната работа съдържа както теоретични постановки за познавателна активност, така и разравотките на три урока от изучавания раздел , а също и две контролни работи върху материала.
gecata_maina
20 2 0
Показателни уравнения и неравенства 39 стр.

Показателни уравнения и неравенства

Най-общо казано, решаването на показателни уравнения се свежда до преобразуването им в еквивалентни уравнения от вида af(x) = ag(x), като се използват свойствата на степените с реален показател.
gecata_maina
23 1 0