Материали 1-10 от 10

Гласово-говорния инструментариум на религиозните лидери в юдейската и християнската общност 84 стр. очаква одобрение

Гласово-говорния инструментариум на религиозните лидери в юдейската и християнската общност.

Тоновият обхват на човешкия глас е представен от поредица тонове, които могат да бъдат произведени от гласовиа апарат, включени в границите между най–ниския и най–високия тон които отговарят на изискванията за благозвучие.
messi
0 0 0
Литературно-исторически паспорти на оригиналната поема и до оригиналната поема 19 стр. очаква одобрение

Литературно-исторически паспорти на оригиналната поема и до оригиналната поема

Литературният процес се обогатява по отношение на формата и съдържанието. Новото в този период, е че се разширява интересът към миналото на българския народ.
messi
0 0 0
МОДЕЛЪТ НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯВ ОРИГИНАЛНИТЕ ПОЕМИ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО 50 стр. очаква одобрение

МОДЕЛЪТ „НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ“В ОРИГИНАЛНИТЕ ПОЕМИ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

Като се има предвид новата същност на възрожденската ни поезия, нейната по принцип съвременна естетическа специфика, съвсем логично при изследването й възниква въпросът за връзката на новото, възрожденското поетическо художествено съзнание с традиционното
messi
0 0 0
ГЛОБАЛНА РЕГИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 494 стр. очаква одобрение

ГЛОБАЛНА, РЕГИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Тази нова ситуация на сигурността в света провокира интереса на много автори към проблематиката. Забелязват се оживени дискусии и обмен на виждания на различни автори по въпросите на сигурността.
messi
0 0 0
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 180 стр. очаква одобрение

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В съвременните условия (нарастваща конкуренция и динамични изисквания към чо- вешкия капитал) проблемите на обучението и развитието на човешките ресурси все по-често привличат вниманието както на изследователите1, така и на практиците в тази област.
messi
0 0 0
Трансформации на журналистическата професия 357 стр. очаква одобрение

Трансформации на журналистическата професия

В контекста на динамичното развитие на материалното производство, което взаимодейства със сферата на комуникациите1, медийната сфера претърпява трансформации.
messi
0 0 0
РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 6 стр. очаква одобрение

РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

На съвременния етап от развитието на образователната ни система са необходими висококвалифицирани, творчески работещи учители, със свой почерк в учебно- възпитателната работа.
messi
0 0 0
КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД ИВАЙЛОВГРАД ТУТРАКАН 80 стр. очаква одобрение

КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД (ИВАЙЛОВГРАД, ТУТРАКАН)

Културата се отличава с разнообразни проявления. Няма едно-единствено определение за култура, но съществуват много и различни варианти за описание на културата.
messi
0 0 0