Материали 1-10 от 2390

Оригиналната българска поема през Възраждането 20 стр.

Оригиналната българска поема през Възраждането.

Във връзка с цялостното тълкуване на оригиналната поема в уводните бележки ще откроим монографията „Българската поема в края на ХІХ и началото на ХХ век“ на Милена Кирова
messi
0 0
Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство в детската градина и 1- ви до 4 - ти клас 3 стр. очаква одобрение

Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство в детската градина и 1- ви до 4 - ти клас

Рисуване на образи, състоящи се от две и повече различни по форма и големина части, формиране на обобщен способ за рисуване на обекти с кръгла форма.
messi
0 0
ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА КАТО МЕНИДЖЪР 86 стр.

ДИРЕКТОРЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА КАТО МЕНИДЖЪР

Интересът към човешкото поведение, към взаимното влияние между хората е възникнал отдавна. Образованието е ключов фактор и средство за подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на съвременното общество.
messi
0 0
Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси 66 стр.

„Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси”

Данъкът е основен метод на фиска и ефективен лост на държавната политика. С помощта на системата от данъци, съвременната държава се намесва в алокацията на ресурсите в стпанството, преразпределя доходи и богатство в обществото, поддържа макроикономическат
messi
0 0
Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство 48 стр.

Оценка на инвестиционен проект в земеделско стопанство

Често, поради непознаване от страна на ползвателите на средствата (бенефициентите) на основните характеристики на инвестиционния процес и специфичните особености на инвестициите в селските райони резултатите не достигат очаквания размер и степен на възвръ
messi
0 0
Разработване анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект 79 стр.

Разработване, анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект

В условията на прехода към пазарна икономика и конкурентно обкръжение успешното развитие на всяка стопанска единица зависи от нейната инвестиционна активност
messi
0 0