Материали 1-10 от 2343

ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 130 стр.

„ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ“

Много предмети са били използвани за пазарна размяна , самите те полезни сами по себе си. Полезни стоки са били придобивани и в замяна на привлекателни обекти, сред които попадат благородните метали .
messi
0 0
НАГЛАСИ У МАЙКАТА ЗА ПРИВЪРЗАНО РОДИТЕЛСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕТЕТО 83 стр.

НАГЛАСИ У МАЙКАТА ЗА ПРИВЪРЗАНО РОДИТЕЛСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕТЕТО

По една или друга причина в България все още съществува скептицизъм по отношение на модерни психологически и педагогически теории, които в продължение на десетилетия вече стандартно оформят детското възпитание по света.
messi
0 0
СЪЗДАВАНЕ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 18 стр.

СЪЗДАВАНЕ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Изготвянето и реализирането на конкретен туристически продукт е в сферата на прилагане на голяма част от здравия разум, справяне с ограничен брой фактори, в условия на непълна информация и ограничени ресурси, усложнение, породени от несигурност и притиска
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 45 стр.

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Основна цел на настоящото дипломно изследване е да се анализира оценяването на изпълнението на човешките ресурси в организацията от публичния сектор и въз основа на това да се формулират насоки за усъвършенстване в бъдеще.
messi
0 0
НАГЛАСИ НА БЪЛГАРИНА КЪМ СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ 62 стр.

НАГЛАСИ НА БЪЛГАРИНА КЪМ СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ

В България непрекъснато се увеличават и развиват туристическите обекти. Страната ни е предпочитана дестинация с благоприятния си климат и възможността за практикуване на много и различни видове туризъм.
messi
0 0
Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии 50 стр.

Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии

Медиите са били винаги част от човешката култура. Не винаги обаче са разглеждани самостоятелно. Настоящето изследване е с приложима насоченост към размисли, свързани с богинята Медия, без която днешните времена не могат.
messi
0 0
 Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас 71 стр.

„ Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас“

Учениците в 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-годишни) в най-пълна степен олицетворяват процеса на превръщане на детето в зрял пълноценен възрастен. Необходимо е задълбочено осмисляне чрез изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-г
messi
0 0