Материали 1-10 от 78

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер 9 стр.

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер

Като високо интензивен отрасъл на селското стопанство, оранжерийното производство на заленчуци и цветя се характеризира с използването на големи количества органични материали – оборски тор, торф и слама...
dannyboy
0 0
Отглеждане на круши 26 стр.

Отглеждане на круши

Фамилното стопанство е организационната форма на фамилен бизнес. То се счита за основна организационно-стопанска форма. Определя се като първична форма на организация на селскостопанското производство. Фамилното стопанство е производствена единица...
cblock
0 0
Стратегия за субсидиране на селското стопанство 15 стр.

Стратегия за субсидиране на селското стопанство

Основното при изграждането на една национална стратегия и в тази връзка стратегията за субсидиране на селското стопанство в България, трябва да се основава на правилна и ефективна политика в цялостност, икономическо развитие на страната...
ndoe
0 0
Бизнес-план за обработка и съхранение на селскостопанска продукция 77 стр.

Бизнес-план за обработка и съхранение на селскостопанска продукция

Целта на настоящата разработка е да анализира, изясни и оцени ролята и значението на бизнес - плана в условията на едно съвременно предприятие от селскостопанския, каквото е "Универсал – ПЗ" ООД град Русе....
silviQ
0 0
Селскостопанско предприятие 13 стр.

Селскостопанско предприятие

Селското стопанство е жизнено важен отрасъл за развитието на човешкото общество. Селското стопанство е цялостен комплекс от произвеждащи, преработващи и снабдяващи производствения процес дейности...
the_magicer
0 1
Хидропонни технологии при отглеждане на пипер 9 стр.

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер

Като високо интензивен отрасъл на селското стопанство, оранжерийното производство на заленчуци и цветя се характеризира с използването на големи количества органични материали – оборски тор, торф и слама...
daniche90
0 2
Специализация на селскостопанското производство 9 стр.

Специализация на селскостопанското производство

Темата "Специализация на селскостопанското производство" третира специализацията като обективен процес и специфична форма на обществено разделение на труда и влиянието й върху отганизацията и ефективността от производството в селскостопанското..
dannyboy
3 0
Селскостопанско предприятие 13 стр.

Селскостопанско предприятие

Селското стопанство е жизнено важен отрасъл за развитието на човешкото общество. Селското стопанство е цялостен комплекс от произвеждащи, преработващи и снабдяващи производствения процес дейности...
messi
2 0