Материали 1-10 от 10

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВИНИТЕ ПРОЦЕСИ В МИННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 65 стр. очаква одобрение

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВИНИТЕ ПРОЦЕСИ В МИННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съвременното минно предприятие представлява сложен взаимосвързан комп-лекс от различни производствени процеси, функционирането на който е основано на използването на високопроизводителни машини.
messi
0 0 0
Математически модели на електро механични системи представени в пространственото състояние 6 стр. очаква одобрение

Математически модели на електро механични системи представени в пространственото състояние

Методът за намиране уравненията на състоянието за реални физически обекти по нищо не се отличава по метода за описание на тези обекти с помощта на диференциални уравнения.
messi
0 0 0
Ограничителни условия при разработване на системи за задвижване Маркиране на детайли 10 стр. очаква одобрение

Ограничителни условия при разработване на системи за задвижване. Маркиране на детайли.

На специална машина се маркират детайли. Детайлите се съхраняват в бункер. Цилиндър А изтласква един детайл напред и го захваща. Цилиндър В маркира детайла. Цилиндър С го изхвърля.
messi
0 0 0
Изработване на циркулационна помпа на отоплителна инсталация 114 стр.

Изработване на циркулационна помпа на отоплителна инсталация

Хидравлични машини се наричат машините, в които се осъществява обмен на енергия между флуид (течност или газ), преминаващ през тях и техни подвижни работни елементи (работни колела, бутала, ротори и др.). Много често под хидравлични машини се разбират сам
messi
0 0 0