Материали 1-10 от 10

Амортизация на програмни продукти 13 стр. очаква одобрение

Амортизация на програмни продукти

По своята същност програмните продукти са актив за фирмата, която ги притежава и използва. Според Счетоводен стандарт номер 38 „Нематериални активи” от Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия те са дълготрайни нематериални активи.
messi
0 0 0
Счетоводен софтуер 25 стр.

Счетоводен софтуер

Целта на тази курсова работа е да запознае читателя с основните принципи в дизайна и функционалността на системата Sun Systems FMS (Financial Management System). истемата е продукт на компанията Infor, чийто офиси са в над 200 държави...
rusev02
0 2 0
Отчитане на разчетите с акцизи 8 стр.

Отчитане на разчетите с акцизи

Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци. Те представляват добавка към цената на стоката, която се заплаща при покупката. Счетоводното отчитане на разчетите с акцизи се осъществява със сметка 456 Разчети за акцизи...
cblock
0 0 0
Амортизация на програмните продукти 13 стр.

Амортизация на програмните продукти

По своята същност програмните продукти са актив за фирмата, която ги притежава и използва. Според счетоводен стандарт номер 38 "нематериални активи" от счетоводните стандарти за малки и средни предприятия те са дълготрайни нематериални а
silviQ
0 1 0
Отчитане на продажба на продукция 6 стр.

Отчитане на продажба на продукция

Основен документ за оформяне на продажбата на продукция е фактурата, издадена от продавача. Съпроводителни документи към фактурата са същите, които са посочени при документиране доставката на продукцията...
daniche90
0 0 0
Икономически предпоставки за развитие на счетоводен софтуер 12 стр.

Икономически предпоставки за развитие на счетоводен софтуер

Използването на счетоводен софтуер в днешно време не е лукс, ами необходимост. Все повече фирми закупуват готов софтуерен продукт, а други поръчват изработен на персонализиран софтуер според своите нужди...
silviQ
0 0 0