Материали 1-10 от 10

Обработка на водата в магнитно поле 28 стр.

Обработка на водата в магнитно поле

Твърдостта на водата се определя като присъствие на поливалентни катиони. Твърдостта на водата може да доведе до образуването на отлагания по повърхностите
aronn
11 0 0
ТемаМагнитна обработка на Водата 20 стр.

Тема:Магнитна обработка на Водата

Същността на метода се състои в това, че при пресичане на водата на магнитните силови линии катионите на калциевите и магнезиеви соли кристализират не на повърхността на нагряване, а във водната маса.
aronn
8 0 0
Изграждане на депа за твърди отпадъци 31 стр.

Изграждане на депа за твърди отпадъци

Видове депа. Класификация в зависимост от вида на отпадъците, които се изхвърлят в тях. Според Директива, предложена от ЕС, има 3 вида депа: депа за неопасни отпадъци; депа за опасни отпадъци; депа за инертни отпадъци...
ivan40
17 1 0
Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация 12 стр.

Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация

Понятието плазма е въведено през 1923г. от американските физици Лангмюир и Тонкс. Плазмата е такова състояние на веществото, при което значителна част от атомите и/или молекулите е йонизирана...
nerven
10 0 0
Характеристика на твърди битови отпадъци 6 стр.

Характеристика на твърди битови отпадъци

Проблемът за отстраняването на отпадъците от населените места е възникнал още в древността: в Средновековието - лошото санитарно състояние на голяма част от градовете е било причина за честото появяване на...
messi
1 0 0