Материали 1-4 от 4

Стъбломорфология и анатомия 9 стр.

Стъбло–морфология и анатомия

Стъблото и неговите разклонения образуват стъблената система на дървесните растения. В зависимост от характера на стъблената система и някои биологични особености, дърветата се делят на следните типове: тип дървета...
nerven
21 0 0
Дендрология 15 стр.

Дендрология

Същност и задачи на дендрологията. Обща характеристика на дървесните и храстови растения. Дендрологията изучава дървесните и храстовите видове и техните взаимоотношения с околната среда...
gecata_maina
56 4 0