Материали 1-7 от 7

Синтез и анализ на алгоритми 6 стр.

Синтез и анализ на алгоритми

Задача: да реализира посочените в приложението алгоритми за сортиране на едномерен масив. В реализацията на всеки от алгоритмите да има заложени механизми за отчитане броя на извършените при сортирането: сравнения на елементи, размени на елементи...
gecata_maina
0 0 0
Максимални потоци в графи 18 стр.

Максимални потоци в графи

Потокът задава начин за пренос на обекти от един връх на графа в друг по неговите дъги (или ребра). Началния връх, от който започва този пренос на количества, се нарича източник и обикновено се обозначава със s....
nerven
0 0 0
Теория на алгоритмите и оптимизация 107 стр.

Теория на алгоритмите и оптимизация

Ние очертахме основните методи за проектиране и анализ на алгоритми, които са намерили приложение в манипулиране на отделни обекти като списъци, масиви, сетове,графи и геометрични обекти като точки, линии и полигони.
messi
2 0 0